An Unbiased View of sohbet

Başlangıçta ahşap olan merdivenler zaman içerisinde betonarmeye çevrilmiş ve basamakların üzeri mozaik ile kaplanmıştır. Zemin katta döşemelerde taş ve mozaik kaplamanın yanısıra, giriş hollerinde bitkisel ve geometrik desenli İtalyan karo mozaikler kullanılmıştır. Yapının birinci ve ikinci  katlarında gördüğümüz üç cepheli çıkmalar camekân gibi ahşap doğramalar ile kapatılmıştır.

kurdukları banka ile Konyalı esnafını soydukları, haksız kazanç sağladıkları bilinen ancak mahkemesi sonuçlanmayan, İlyas Çaha ve Yusuf Şar da dahil edilmişti. Bankanın kurucularından Fransız vatandaşı Abraham Haralamidis ise çok öncesinde sınır dışı edilmişti. Halep kentine yerleştirilen Yusuf Şar ve İlyas Çaha, Mütâreke’den (1918) sonra Konya’ya geri dönmüş, Millî Mücâdele’nin başlamasıyla da Konya’daki işlerini yürütmesi için Ermeni Avukat Markaryan’a vekalet vererek tekrar Suriye’ye gitmişti.

 Azime ne tükenmez hazine yakaladığını website bilmez değildi elbette, Cemile’yi önce terzi Mürüvvet’e götürmüş, hanımlar gibi giydirmiş, ayağına tokalı pabuçlar almış, bir hafta, on gün Mürüvvet’in (Gülsen Tuncer) evinde istirahat ettirmiş, usul erkan öğrenmesini sağlamıştı. Ondan sonra bir geceliğine oturağa göndermek için otuz, kırk, yerine göre yüz lira alarak ve sürüyüp götürmesinler diye de yanına kendi adamlarından bir silahlıyı -efesidir, yalnız göndermez- diye katarak kızı çalıştırmaya başlamıştı.

1860’larda Lübnan’dan Dürzi’ler ile yaşanan çatışmada büyük bir kıyıma uğrayan ve kaçarak Fransızların himayesinde Konya’ya gelen Katolik Kilisesi’nin Doğu ayin usulüne bağlı bir grup olan Maruniler, Osmanlı Devleti topraklarında kısmi bir özerklik kazanmışlardı.

Potentially delicate or inappropriate illustrations These illustrations could comprise colloquial words based on your search. Web sitenizde bir üye sohbet

Bir süre Fransız Okulu olarak hizmet veren konak daha sonraları, 1920-22 yıllarına dek Fransız Hastanesi olarak çalıştırılmış, 1970’li yıllara kadar ev olarak kullanılmış, daha sonra da Anavatan Partisi İl Merkezi Binası olmuştu.

Anadolu’yu bir başkasına kaptırmak istemeyen Rus Hükümeti de harekete geçmiş ve 1878’de başta Diyarbakır olmak üzere çeşitli Anadolu kentlerinde konsolosluklar açmışlardı.

İzzeddin Keykâvus döneminde devletin dört direğinden biri olarak saltanat veraseti ile vezirlerin ve öteki görevlilerin atanmasına karar vermede önemli rol oynamış bir devlet adamıdır. Karatay vakfiyesine göre Emir Seyfeddin Karasungur 1235 yılında Emir-i İsfehsalar (Büyük ve Anadolu Selçukluları döneminde başkomutanlık) görevinde olan bir kişidir.

Bina mimarlık tarihçilerinin “Ankara Kübiği” olarak adlandırdıkları bir üslubu yansıtmakta ve cephe çıkmaları ile de Holzmeister stilinin mimar üzerindeki etkisini göstermektedir.

Elektriğin olmadığı, ancak atlı tramvay’ın çalıştığı dikkate alınınca bu fotoğrafın

Konya’nın genç dimağları, müteşebbis, cesur, sebatkar evlatları, Ocağınıza sahip olunuz. Bütün kara manialar, Ocağınızın ateşi karşısında derhal yanıp kara duman olmağa mahkumdur”

“Müskirât âmillerinden Ceylani Bey tarafından Larende semtinde Müdüriyet-i Umûmiye’nin verdiği plana tevfîkan ve müceddeden asrî ve fennî bir müskirat fabrikası inşa ettirilmiş ve resm-i

Bu fotoğraf 1910-11 yılları arasında çekilmiş olmalıdır zira Konağın batısındaki (sağında) yeşil alan içerisinde 1912 yılında inşaa edildiğini bildiğimiz Atatürk Evi henüz görülmemektedir.

Hasan Behçet, bir sokağa fotoğrafhanesinin sokağına advertisementını verecek kadar meşhur olmuş, eski Konya’da…İplikçi camiinden elli advertım ötede soldaki sokakta halâ fotoğrafhanesinin binası durur. Biz çocukluğumuzda, ilk gençlik yıllarımızda bu ince dar merdivenlerden çıkılan yüksek ve dar binanın önünden geçerken, bir saygı duyardık…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “An Unbiased View of sohbet”

Leave a Reply

Gravatar